Skip to: site menu | section menu | main content

 

Currently viewing: www.ezzulia.nl » Grote Interviews

 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Interviews

Op Ezzulia staan veel interviews en iedere week komen daar weer nieuwe bij. Kijk hier voor het overzicht van Kort & Krachtig en hier voor de grotere interviews.


Ezzulia Interview:
Wouter van Mastricht


26 mei 2007 |
'Ik hou niet van dunnetjes', merkt Wouter van Mastricht op wanneer ik hem vraag wat voor boek hij wilde schrijven. Het moest een mix worden van spanning, romantiek en emoties. Voeg daarbij Van Mastrichts passie voor geschiedenis, vooral die van de zeventiende eeuw, en daar heb je het recept van Spaans vuur, een vuistdikke thriller over Maastricht anno 1635. Evan Sharpe, een tolk in dienst van het Hollandse leger, krijgt de opdracht een Spaans complot te ontrafelen, dat erop gericht is Maastricht te verlossen van de calvinisten. Spaans vuur werd een succes: in korte tijd werden 16.000 exemplaren verkocht, meteen goed voor een vierde druk. Ezzulia schotelde Van Mastricht enkele vragen voor. Een verslag.

Door Jeroen Beghin | Ezzulia.nl
 

"Ik hou niet van dunnetjes"


Maastricht als openluchtmuseum

“Ik heb bijna mijn hele werkzame leven geschreven, aangezien ik altijd in communicatie-afdelingen heb gewerkt bij grote concerns. Dat betekent jaarverslagen schrijven, toespraken, persberichten, bedrijfsbladen, enzovoort. Voornamelijk vrij formele teksten dus. Drie jaar geleden, toen ik wat meer tijd kreeg, heb ik onder dezelfde naam een kinderboek geschreven dat veel succes heeft gehad.” Zelf leest Van Mastricht voornamelijk Amerikaanse en Engelse auteurs. “Craig Thomas, Lee Child, Van Lustbader. Ik hou niet zo van de supermacho die met het mes tussen de tanden door de bosjes sluipt; evenmin van bloed op elke bladzijde, ledematen die je voortdurend om de oren vliegen of seks om maar de aandacht te blijven trekken.”

Van opleiding is Van Mastricht cultuurhistoricus. “Ik ben altijd heel erg in geschiedenis geïnteresseerd geweest, en met name in de zeventiende eeuw. Dat vind ik de meest interessante tijd: een tijd van snelle veranderingen, ontdekkingen, kunst en cultuur. Denk maar aan de VOC, de Hollandse Meesters, de Bouwkunst, het afschudden van de Spanjaarden, het ontstaan van een eenheidsstaat, de start van het postverkeer, inpolderingen, religieuze onrust.” Van Mastricht vertelt ook graag over zijn hobby. “Als cultuurhistoricus loop ik door Maastricht als was het een openluchtmuseum. Ik leid al langer groepen mensen in de stad rond. Spaans Vuur heeft echter voor een grote toestroom aan mensen gezorgd die ik allemaal graag en voor niks de stad laat zien, zij het nu vooral toegespitst op het boek.”

 

Ik hou niet van dunnetjes

“Ik heb zeer bewust gekozen voor een breed publiek, dat niet erg diep historisch is onderlegd.  Ik wilde gewoon een leuk, spannend boek schrijven gebaseerd op waargebeurde feiten. Verder moest het lekker dik zijn - ik hou niet van dunnetjes - en een mix van een aantal elementen: historie, spanning, romantiek, emoties. Allemaal elementen uit het dagelijkse leven – sla er de krant maar eens op na.

Desondanks had ik niet verwacht dat het zo omvangrijk zou worden. Je vertelt gewoon je verhaal en op enig moment is het af. Punt. De omvang is secundair. Veel mensen hebben me gezegd dat als het boeiend is ze nog best een veel dikker boek zouden lezen. Ik heb er wel op gelet dat de hoofdstukken niet al te lang werden, en ook die ingedeeld in kortere scènes, zodat mensen kunnen stoppen waar ze willen. Ik weet dat mensen in deze drukke tijden maar weinig gelegenheid hebben om te lezen.”

 

De Gouden Eeuw

Uitgebreid onderzoek is natuurlijk onvermijdelijk. Gelukkig is over de Gouden Eeuw veel gekend. Toch plaatst Van Mastricht hier enkele kanttekeningen bij. “Wat ik vooral in de wetenschappelijke teksten mis is de motivatie van waaruit mensen handelen. Veel geschiedschrijving was tot voor kort voornamelijk gebaseerd op jaartallen en belangrijke personages; pas de laatste decennia is er meer belangstelling gekomen voor sociale en economische geschiedenis.” Mede daardoor is het niet eenvoudig je in te leven in een tijd die al enkele eeuwen achter ons ligt. “Je verplaatsen in die tijd is, hoeveel fantasie je ook hebt, onmogelijk. Niemand van onze tijd kan zich voorstellen dat er geen gas, licht en warmte was, geen vuilnisophaaldienst, ongezond water, ziektes, onvoldoende medische kennis, een enorme sterfte en ellende. Voeg daarbij de geringe scholing, een beperkt wereldbeeld en een tijd waarin er geen eenheidsstaat was. Dan is, denk ik, voldoende aangegeven waarin de moeilijkheid van een dergelijk boek schuilt.”

“Onderzoek en schrijven hebben me samen twee jaar gekost. Het lastigst is de tamelijk complexe materie in gewone, normale spreekstijl te gieten. Ik vind het belangrijk dat je de lezer niet vermoeit, dat hetgeen je wil overdragen zo onopvallend mogelijk, als het ware “onderhuids” met de tekst meeloopt.”

 

Het vervolg

Van Mastricht ziet zichzelf geen ander type boeken schrijven. “Ik wil het bij dit genre houden. Het past het best bij wat ik wil en kan. Ik zal in totaal drie delen met dezelfde hoofdpersoon schrijven. Het volgende boek heb ik inmiddels in mijn hoofd. Het zal gaan over een episode uit de vaderlandse zeegeschiedenis. Dat betekent dat het “open einde” van Spaans Vuur vooralsnog niet wordt ingevuld…

 


Wil je reageren op dit interview?
Dat kan op het forum van Ezzulia, waar een apart topic is aangemaakt voor reacties op dit interview. Of voor een discussie over Spaans Vuur van Wouter van Mastricht. Kijk hiervoor op ons boekenforum.


Jeroen Beghin heeft een eigen website met recensies en interviews. Zie: http://wraakvandedodo.blogspot.com/


Bibliografie Wouter van Mastricht:
2007: Spaans Vuur

De contouren van de stad lagen achter hem, en terwijl de sliert pelgrims langzaam de heuvel afdaalde, draaide Sharpe zich om. Een rilling ging over zijn rug en hij vroeg zich af waardoor dat kwam. Achter de stadsmuur; tegen de achtergrond van de hemel, stonden de torens van de Sint-Servaas en de Sint-Jan scherp afgetekend. Katholiek en protestant naast elkaar. Twee zwijgende, massieve blokken, beide wijzend naar de hemel. Steen en geloof. Keihard, donker en eeuwenoud. Een gedwongen samenzijn, sinds de verovering van Maastricht door Frederik Hendrik een jaar of vijf geleden.

Maastricht, 1635. In de duisternis van de stad sluipt een Spaanse moordenaar rond, verkleed als monnik, zijn mes verborgen in de mouw van zijn pij. Hij moordt zonder aanziens des persoons. Zijn slachtoffers lijken willekeurig gekozen, maar achter elke moord schuilt een weldoordacht plan. Resultaat van zijn praktijken: angst en paniek onder de bevolking.

In Maastricht woedt een felle godsdienststrijd tussen katholieken en calvinisten. De stad is ingesloten door de Spaanse legers, burgers worden aangezet tot verraad, legereenheden worden samengetrokken. Het lijkt een kwestie van dagen en de stad valt weer in Spaans handen.

Tegen deze achtergrond van de Tachtigjarige Oorlog krijgt Evan Sharpe, tolk in het leger van Frederik Hendrik, opdracht om uit te zoeken wie deze nietsontziende moordenaar is. Zijn speurtocht voert hem langs kerken en kloosters, naar schimmige herbergen met vals spelende kaarters, hoeren en louche herbergiers en een slopende pelgrimage voert hem - dwars door het vijandig Spaanse gebied - naar het bedevaartsoord Scherpenheuvel.

Hij ontmoet een verloren liefde en de eerste stukjes van de puzzel vallen op hun plaats...

Stukje bij beetje ontrafelt Sharpe het complot en gaandeweg wordt duidelijk wie achter het verraad van de stad zit. Bierbrouwers, metselaars, mergelhakkers, gedeserteerde soldaten en volk van allerlei slag kruisen zijn pad. En allemaal hebben ze hun eigen, verborgen agenda...
 

Spaans Vuur
Uitgever: Karakter Uitgevers
ISBN: 978 90 6112 096 4
Paperback
Prijs: 22.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven